Weer een kijkje in de FuzeField-keuken: Gebruik Games en Modules

8 juli 2024

Delen is een mooie eigenschap en wordt binnen het onderwijs gelukkig heel vaak toegepast.
Hoe kan je immers anders omgaan met o.a. verlies-winst, fout-verbetering-goed en toets-progressie-toets?!

Via fuzefield.nl/waar zijn alle FuzeFields te vinden; zo ook Harbour Bilingual in Rotterdam.
Zij zijn de school met de meeste bewegingen tot nu toe: 7.709.894.

Aan de achterkant is heel veel zichtbaar; edoch nooit van wie en dat blijft voorlopig zo!
Wel is exact te zien welke Games en Modules zijn gestart.
Hier is het eenvoudig om een onderverdeling en ranking te maken naar Kernvak, Educatief en Game:

Om vervolgens op detail-niveau in te zoomen naar bijvoorbeeld de Kennis-Module [Klokkijken]; de 20 meest recent gestarte:

Daar zijn vervolgens heel veel 0-scores te zien die wel heel veel bewegingen hebben.
De meest logische aannames zijn:
a. Deze Module stond op de bewuste datum bovenin in het keuze-menu EN
b. Het zijn kleuters die de Module gestart hebben; zij bewegen immers nog steeds van nature heel veel en leggen nog geen verband tussen de gestelde vraag en de gegeven antwoorden.
Wanneer er ingezoomd wordt op de hoogste score in deze [20 meest recente], dan komt de score van 56 in zicht.
Ook is te zien dat deze op woensdag 3 juni jongstleden om 10:36 uur gerealiseerd is en dat er toen 180 bewegingen voor nodig waren.
Een aanname in deze is dan:
1. Er is niet overbodig bewogen; wetende dat er 3 seconden bij gekomen is voor elk juiste antwoord &
2. Deze speler heeft al een heel behoorlijk/goed besef van het begrip hele en halve uren.

Natuurlijk kan er ook heel (prestatie-)gericht naar een Kennis-Module gekeken worden; zoals bij de [Top 15] van de Kennis-Module [Rekenen – Tafels]:

Daar is dan o.a. te zien dat de [Tafels van 10] en de [tafels van 1] het best gescoord hebben en op welke momenten dat geweest is.

Het is leuk en leerzaam om af en toe achter de schermen te kijken; en dat zelfs op [Vraag-niveau] te doen.
Op die manier worden imperfecties zichtbaar en kunnen ze verbeterd worden.
En door de real-time connectiviteit wordt elk FuzeField ten alle tijden voorzien van de recentste versie van elke Game en Module; zonder dat iemand hier lokaal voor iets hoeft te doen.
Dus: MOVE • PLAY • LEARN

Net als de speler zitten wij niet stil.

FuzeField blijft modules ontwikkelen en updaten. Zo worden er continu nieuwe modules gerealiseerd.
Ben je benieuwd wat er zoal aankomt of heb je zelf ideeën die je tot leven zou willen zien komen?

Open chat
💬 Whatsapp bewegend leren specialist
Hi 👋
Kan ik je ergens mee helpen? Onze bewegend leren specialist beantwoordt graag al je vragen.