Bewegend leren in het primair onderwijs

‘Bewegen gaat vanzelf, je hebt alleen de juiste middelen nodig om te worden uitgenodigd.’

 

Hoe zit dat dan met bewegend leren? Gaat dat ook vanzelf? En wat is nu eigenlijk echt bewegend leren?

In het factsheet van Mulier 2021/31 (Bewegend leren in het primair onderwijs) is duidelijk geworden dat veel leerkrachten de juiste middelen en voorbereidingstijd missen. Zij geven aan vooral taal en rekenen geschikt te vinden voor bewegend leren. Is dit ook zo of komt dit voort uit de middelen die momenteel ter beschikking staan?

Wat is bewegend leren?

FuzeField maakt onderscheid tussen bewegen tussen de lessen door, bewegend oefenen en bewegend leren. Wat zijn de verschillen?

 

Bewegen tussen de lessen door
Leerkrachten zetten regelmatig energizers in, zodat de kinderen weer de aandacht bij de les kunnen houden. Vaak worden er korte spellen gespeeld of een dans gedaan via Just Dance. Natuurlijk tellen de pauzes en gymlessen ook mee in het bewegen tussen de lessen door.

 

Bewegend oefenen
Veel materialen en spellen die worden aangeboden zijn een verwerking van de eerder geleerde stof in de klas. Met behulp van deze activiteiten verwerken de kinderen, vaak buiten, de lesstof. Om dit te bereiken moet de geleerde stof al aangeboden zijn. Bij bewegend oefenen is er niet altijd directe controle & directe feedback mogelijk. Hierdoor kan er verkeerd geautomatiseerd worden.

 

Bewegend leren 

Wanneer bewegen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, spreken we van bewegend leren. Het één bestaat niet zonder het ander. De tijd tussen het moment van leren en bewegen wordt zo kort mogelijk gehouden. Het leren wordt ondersteund met behulp van directe feedback. Dit is onmisbaar tijdens bewegend leren. 

Op het FuzeField wordt directe feedback gebruikt (zie de foto klokkijken “één uur”). Indien er een fout antwoord gegeven is, wordt het goede antwoord getoond en moet je dat bewegend meermaals bevestigen. Hierdoor kan je er vanuit gaan dat er goed geautomatiseerd wordt.

 

 

Zonder voorbereiding en meer dan rekenen en taal

Wat als je optimaal bewegend leren kan bieden, zonder extra inspanning en met gegarandeerd de juiste feedback? En dan niet alleen voor rekenen en taal, maar ook voor andere vakken zoals topografie, klokkijken, gezondheid, natuur enzovoort.

 

FuzeField biedt leerkrachten het middel om bewegend leren in te zetten, zonder voorbereiding. Het is makkelijk in gebruik. Het opstarten kost geen tijd of energie voor kinderen of leerkrachten. Het FuzeField gaat aan door op de stippen te bewegen en een module te kiezen. Wij noemen dat Step & Play.

 

Met behulp van gamification, directe feedback en plezier zal bewegend leren al snel een vast onderdeel van de les worden!

 

‘Bewegend leren gaat vanzelf, je hebt alleen een FuzeField nodig’ 🙂

Wil je meer weten?

Wij denken graag met je mee over bewegend leren.

Open chat
💬 Whatsapp bewegend leren specialist
Hi 👋
Kan ik je ergens mee helpen? Onze bewegend leren specialist beantwoordt graag al je vragen.